Om disse nettsidene

Her på disse nettsidene er hele 100-årshistorien, fra Norsk Korrespondenceskole til Campus Kristiania, beskrevet.  Men det er lagt mest vekt på tiden etter 1990, altså de nesten 25 årene før 100-årsjubileet. For det er i løpet  av disse årene at Høyskolen  Campus Kristiania ble formet. Dessuten er historien fram til 75-års jubileet i 1989 allerede godt ivaretatt gjennom tidligere jubileumsbøker som finnes her på disse sidene i digitalisert form.

Mange har bidratt med å skrive artikler. Alle er – eller har vært – medarbeidere i stiftelsen. Mange andre har stilt seg til rådighet i intervjuer og samtaler og CK skylder alle bidragsytere stor takk. Prosjektleder Dagny Blom, med Eli Helgesen som bilderedaktør, har vært ansvarlig for historien fram til 2010.  Kommunikasjonssjef Stein-Oddvar Evensen har ansvar for videreføring derfra.

Nederst på disse sidene har vi lagt inn Jubileumsboka fra 1989. Det er en spennende fortelling, med mange kapitler om de første 75 årene. Boka heter NKS – En bedrift i norsk skole og er skrevet av historikerne Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar. Jubileumsboka fra 1964 blir lagt til så snart den er ferdig digitalisert.