Historien om Kristiania

Kristiania er i stadig utvikling. Siden 100-årsjubileet i 2014 har det vært flere utvidelser.

I 2016 fikk vi dagens navn, Høyskolen Kristiania, og i 2017 kjøpte Kristiania den velrennomerte Westerdahls Oslo School of Arts, Communication and Technology. I 2019 fulgte det som er de foreløpig siste utvidelsene; da ble nemlig det som den gang var kjent som Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole en del av Høyskolen Kristiania.

Per 2019 hadde Høyskolen Kristiania over 9000 aktive studenter og over 100 ulike studietilbud. Da fristen for Samordna opptak våren 2020 gikk ut, slo vi alle rekorder med nærmere 11.000 søkere. Med det har vi også tatt et stort skritt nærmere målet om å bli Norges første, uavhengige arbeidslivsuniversitet.


Kristiania 100 år i 2014

Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse feiret sitt 100-års jubileum høsten 2014. Mye har endret seg siden vi ble etablert av den fremsynte og idealistiske oslomannen Ernst G. Mortensen. Men den grunnleggende visjonen er fortsatt den samme, for meg slik den var for Ernst G.: Drømmen om at alle i vårt land, unge som voksne, skal få større muligheter for utdanning og personlig utvikling!  

Stiftelsen bærer hans navn, noe som alltid vil inspirere og motivere meg til å ta vare på grunder ånden til vår grunnlegger.Vi skal tørre å være annerledes og utfordre oss selv, slik at vi stadig styrker våre studenters muligheter gjennom utdanning.

Solfrid Lind
Administrerende direktør


Et innovativt utdanningshus
med lange tradisjoner 

Det hele startet den 4. oktober 1914 da Norsk Korrespondenceskole (NKS) fikk sine første elever. En ny form for undervisning – ved korrespondanse – ble introdusert i Norge og grunnlaget ble lagt for en eventyrlig utvikling. NKS vokste og ble etter hvert Norges største skole med opptil 100 000 elever i året. Millioner av nordmenn  har fått sin utdanning  gjennom NKS – på mange områder og nivåer; fra 1980-tallet også på høyskolenivå. I 1976 ble NKS omdannet til en selveiende, ideell stiftelse, som en gave fra familien Mortensen. Stiftelsen har hatt evne og mot til å imøtekomme nye utdanningsbehov og den vokste etter hvert med flere virksomheter i tillegg til NKS. 

NKS Nettstudier var en ekte 100-åring i 2014, for det går en ubrutt linje fra etableringen av Norsk Korrespondenceskole i 1914 fram til i dag. Men NKS har aldri vært seg selv nok.

Året 1993 markerer et skille.  Da begynte den prosessen  som etter hvert førte fram til dagens Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. 

Stiftelsen ble utvidet med nye skoler og virksomheter, bl.a. gjennom oppkjøp av eksisterende skoler. Med flere skoler trengte man et samlenavn for alle virksomhetene i stiftelsen og i 1993 valgte man markedsnavnet NKS-Gruppen. Etter ny lokalisering midt i hjertet av gamle Oslo i 2005, ble navnet endret til Campus Kristiania.

Fra 2009 kom flere virksomheter inn i stiftelsen og i 2012 fikk vi navnet Høyskolen Campus Kristiania. Etter ytterligere sammenslåinger ble hele stiftelsen samlet under ett navn i 2016: Høyskolen Kristiania.

Vår gründer, Ernst Gustav Mortensen 

Et hundreårsjubileum er en verdig anledning til å minnes han som startet det hele, Ernst Gustav Mortensen. Han hadde et enormt pågangsmot, høye idealer, sunn forståelse for folks utdanningsbehov og evne til stadig å gå nye veier. Slik vil han alltid være et eksempel til etterfølgelse for alle som ivaretar arven etter ham – du kan lese mer om ham i Kunnskapsmagasinet Kristiania.

Skolen feiret sitt aller første jubileum i 1919. De første årene hadde vært tunge, med mye usikkerhet om skolen kunne bære seg. Men etter hvert gikk det mye bedre. Mortensen skriver i sin selvbiografi: 

«Da vi i oktober 1919 fylte 5 år, hadde vi til sammen hatt et par tusen elever. Jeg har alltid vært glad i å lage fest. Ergo ble det bestemt at det skulle holdes fest på jubileumsdagen. Det skulle gjøres som en enkel lunsj kl. 13 og etter planen være avsluttet kl. 16. Nå, så enkel ble den jo ikke. Champagnen fløt rikelig og stemningen steg. Talene ble selvfølgelig også legio. Spesielt husker jeg godt Grans tale. Han sammenliknet meg – husker jeg – med Askeladden i eventyret, en sammenlikning som for øvrig var meget god da jeg jo allerede den gang som ikke skolemann – altså outsider – hadde stablet på bena en skole som allerede på det tidspunkt truet med å bli Norges største.» (s. 81-82, lett redigert) 

Ved 10-årsjubileet skrev skolens mangeårige lærer i musikkteori, Johannes Hanssen, en festmarsj til ære for skolen og Ernst G. I 1961 gikk Ernst G. av etter 47 år som direktør for NKS. I den anledning ble det laget en film der han forteller om eventyret NKS. Filmen innledes med festmarsjen fra 10-årsjubileet. 

video
play-sharp-fill

Om disse nettsidene

Her på disse nettsidene er hele 100-årshistorien, fra Norsk Korrespondenceskole til Høyskolen Kristiania, beskrevet.  Men det er lagt mest vekt på tiden etter 1990, altså de nesten 25 årene før 100-årsjubileet. For det er i løpet  av disse årene at Høyskolen Kristiania ble formet. Dessuten er historien fram til 75-års jubileet i 1989 allerede godt ivaretatt gjennom tidligere jubileumsbøker som finnes her på disse sidene i digitalisert form.

Mange har bidratt med å skrive artikler. Alle er – eller har vært – medarbeidere i stiftelsen. Mange andre har stilt seg til rådighet i intervjuer og samtaler, og Kristiania skylder alle bidragsytere stor takk. Prosjektleder Dagny Blom, med Eli Helgesen som bilderedaktør, har vært ansvarlig for historien fram til 2010.  Kommunikasjonssjef Stein-Oddvar Evensen har ansvar for videreføring derfra.

Nederst på disse sidene har vi lagt inn Jubileumsboka fra 1989. Det er en spennende fortelling, med mange kapitler om de første 75 årene. Boka heter NKS – En bedrift i norsk skole og er skrevet av historikerne Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar. Jubileumsboka fra 1964 blir lagt til så snart den er ferdig digitalisert.


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /var/www/0/157951/historie/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218