Tidslinje 1914-2014

Norsk Korrespondenceskole
 (NKS) 

Den 4. oktober 1914 starter Ernst G. Mortensen et nytt kapittel i norsk utdanningshistorie. En ny form for undervisning, ved korrespondanse, blir introdusert i Norge. Norsk Korrespondenceskole blir i løpet av få år landets største skole. Det første året hadde skolen 125 elever, 15 år senere 9000 og kurs innen ca. 40 fagområder. 25-års jubileum: «Det 20. Århundres skole» 

25-års jubileum:
«Det 20. Århundres skole» 

Ernst G Mortensen blir slått til ridder av St. Olavs orden og NKS blir karakterisert som «det 20. århundrets skole». NKS samarbeider med folkeopplysningsbevegelsen, Voksenopplæringen i Forsvaret, Handelsflåten og skolepolitiske myndigheter. Båndene ble ytterligere styrket med Lov om brevskular i 1948. 

En selveiende, ideell stiftelse 

NKS blir selveiende, ideell stiftelse, ved en donasjon fra Mortensenfamilien. 
Stiftelsesformen styrker samarbeidet med skolepolitiske myndigheter. «Kombinert undervisning» –  brevkurs kombinert med lokalundervisning –  får et enormt omfang på 70- og 80-tallet. NKS har opptil 70 000 nye elever i året mot slutten av 80-tallet. 

NKS Høgskole

I 1986 etableres en fjernundervisningsbasert elektronisk høyskole, NKSHøgskole, som får offentlig godkjenning i 1987. Fjernundervisning på høyskolenivå er et strategisk satsingsområde fra tidlig på 80-tallet, delvis gjennom samarbeid med eksisterende høyskoler og noen år senere med egen høyskole.

NKS-Gruppen 

Fra 1993 utvides stiftelsen med nye virksomheter, først Ml-Gruppen med bl.a. Merkantilt Institutt (Ml) og Institutt for Høyere Markedsføring (IHM) i 1993 og Norsk Reiselivshøyskole (NRH) i 1999. Stiftelsen tar markedsnavnet NKS-Gruppen. Skolene samlokaliseres på Bislett Høyskolesenter fra 1995.

Campus Kristiania

Alle skolene flytter til Kirkegata i Oslo og Campus Kristiania erstatter navnet NKS-Gruppen Ml blir godkjent fagskole og deles i to: Norges Kreative Fagskole og Norges Merkantile Fagskole. Vekst for NKS Høyskolene (OMH og NRH) gis høy prioritet. NKS når fram til nye målgrupper med nettstudier på høyskolenivå. 

Strategiske nyvinninger 

Markedshøyskolen, NKS Høyskolenes nye navn fra 2008, blir en offentlig akkreditert høyskole! Norges Kreative Fagskole er Norges ledende private fagskole. NKS Nettstudier er i god vekst fra 2007, med en anerkjent posisjon som nettskole. Stiftelsen innlemmer Aktiv Læring i 2009 og Akupunkturhøyskolen i 2010. 

Høyskolen Campus Kristiania 

Fra og med 6. juni 2012 er hele CK en samlet høyskole. Markedshøyskolen, Norges Kreative Fagskole og Norges Helsehøyskole organiseres som fakultet, mens NKS Nettstudier og Aktiv Læring forsetter som virksomheter. CK har nå faglig fullmakt til å opprette bachelorstudier uavhengig av fagområder.

CK feirer 100-års jubileum i 2014 

Høsten 2014 kan CK se tilbake på 100 år med kontinuerlig skoledrift og fremover mot en stadig sterkere posisjon i norsk utdanning.