NKF – en ledende fagskole

I 2004 la Ml strategien som skulle gi en ny posisjon: en kvalitetssikret, anerkjent fagskole. Viktigst var beslutningen om å dele Ml i to, Norges Merkantile Fagskole og Norges Kreative Fagskole. I 2009 var NKF blitt en ledende fagskole innen kreative fag – og Norges største private fagskole. Målet var nådd med god margin.

Fra MI til Norges Kreative Fagskole

Lov om fagskoleutdanning kom i 2003. Den hadde vært forberedt i flere år. Berg-utvalgets rapport, «Mellom barken og veden», kom i 2000 med forslaget om et selvstendig mellomnivå i utdanningssystemet organisert under en egen lov. Den foreslo også å opprette et nasjonalt råd som skulle være et strategisk rådgivende organ for KUF i spørsmål knyttet til utdanningen. Nasjonalt Fagskoleråd kom i funksjon første fra januar 2011. Men Ml har arbeidet aktivt i forhold til politiske myndigheter gjennom Forum for fagskoler for å styrke de private fagskolenes stilling i lovarbeidet.

Med Berg-utvalget ble MIs utdanningsnisje for første gang satt på den politiske dagsorden. Ml så raskt betydningen av et nasjonalt kvalitetsstempel, og var positive til en lovregulering som innebar en kvalitetsnorm i mylderet avprivate tilbydere som var i sterk vekst på denne tiden. Et regelverk og en nasjonal godkjenningsordning var viktig for skolen og ga trygghet for studentene.

Allerede fra 2001 begynte Ml å jobbe med tilpasninger i henhold til den kommende fagskoleloven. Oppbyggingen av fagstab var en vesentlig forberedelsene. En annen tidlig beslutning var å bygge ut skolens kreative studier til 2-årige utdanninger, og i løpet av 2004 kunne Ml tilby 2-årige utdanninger i grafisk design, interiør, illustrasjon, journalistikk, reklame, animasjon og film. Skolens første søknad om fagutdanning ble sendt til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i 2005.

I løpet av 2004 kunne Ml tilby seks 2-årige kreative utdanninger. 

2004: Et strategisk viktig år 

Denne er litt ufullstendig. Red.